Medfer on kiire, läbipaistev ja mugav, koondades meditsiiniseadmete pakkujad ühte keskkonda ja võimaldades vähese vaevaga teha päring (täna) kahekümnele pakkujale. Ükshaaval päringute saatmine on liiga aeganõudev ja tagurlik. Isegi tugevate partnersuhete olemasolul on mõistlik hindasid ja tarnetingimusi võrrelda. Tegime selle lihtsaks!

Medferi keskkonnaga on liitunud kümned meditsiiniseadmete pakkujad!

Hetkel on Medferi keskkonnaga liitunud 20 meditsiiniseadmete pakkujat. 2022. aasta lõpuks loodame pakkujate arvu tõsta kolmekümnele ja 2023. aasta jooksul jõuda 100 meditsiiniseadmete pakkujani!

Miks pakkujad Medferi keskkonnaga liituvad?

Oleme seda keskkonnaga liitujatelt küsinud ja kuigi vastuseid formuleeritakse erinevalt, siis suures plaanis jagunevad need kolmeks.

1 ) Medferi keskkond võimaldab sihtgrupini viia uued tootegrupid ja tegevusalad.

Just pikaajaliste koostööde puhul juhtub tihti, et meditsiiniseadmete pakkujad omavad mõne kindla kliendi jaoks kindlat mainet. Näiteks: “Sealt tellime seda, sest hind on hea, tarne on kiire ja kvaliteet tuttav”. Samas pakub sama pakkuja ka teisi tootegruppe, mida tänased kliendid vajavad, aga nad ei teadvusta seda. Läbi Medferi platvormi on võimalik saada hinnapäringuid kogu tootevaliku ulatuses.

2 ) Lihtne alustada ja hallata.

Medfer on lihtne. Profiili seadistamine ja keskkonnaga liitumine on arusaadav ja kerge. Päringud tulevad ühel kujul ja sisaldavad süstematiseeritult pakkumise tegemiseks vajalikku infot.

3) Hinna ja päringute suhe on heas tasakaalus.

Võrreldes erinevate turunduskanalitega on Medferi keskkonnaga liitumine soodne. Ettevõtte profiil Medferi keskkonnas ja viide pakkuja lehele omab väärtust usaldusväärse backling‘ina.

Meditsiiniseadmete pakkujad kui osa meditsiinitööstusest

Meditsiiniseadmete pakkujad, ravimitootjad, meditsiiniteenuste osutajad, kõikvõimalikud terapeudid ja vahendajad moodustavad globaalse meditsiinitööstuse. Tööstuse, mille suuruseks hinnatakse 12 triljonit dollarit.  Nii nagu suurem osa valdkondadest, on ka meditsiinitööstus olnud viimastel aastatel globaalsetest muutustest tulenevalt tugevas arengus, mille käigus on kujunemas varasemast erinevad väljakutsed. Teenuste kättesaadavuse, meditsiinitöötajate nappuse ja globaalse pandeemiaga toimetuleku kõrval on viimaste uuringute järgi probleemiks informatsiooni hägusus, andmete töötlemisega seotud kitsaskohad ja pidevalt kallinevad sisendite hinnad. Neli peamist meditsiinivaldkonna väljakutset on:

  • probleemid meditsiinilise info töötlemise ja jagamisega turu osaliste vahel;
  • probleemid meditsiinilise info kaitsmisega küberkurjategijate eest;
  • raviteenuste ja ravimite hindade kallinemine ning hindade vähene läbipaistvus;
  • meditsiiniseadmete hindade pidev kallinemine.

Meditsiiniseadmete pakkujad peavad sarnaselt ravimitootjatele ja raviteenuste osutajatele muutuvate globaalsete trendidega kohanema. Medferi keskkond aitab läbipaistvatel ja tugevatel pakkujatel uusi kliente saada ning motiveerib teisi enda taset tõstma

Kiireim, lihtsaim ja soodsaim viis meditsiiniseadmete ostmiseks.

Kontakt

Medfer Eesti OÜ

Reg.: 14860456

info@medfer.ee